Home / ਬਾਲ ਫੁਲਵਾੜੀ / ਘੁੱਗੀ ਕਾਂ ਤੇ ਸੱਪ
ਘੁੱਗੀ ਕਾਂ ਤੇ ਸੱਪ

ਘੁੱਗੀ ਕਾਂ ਤੇ ਸੱਪ

ਇ¤ਕ ਦਰ¤ਖਤ ’ਤੇ ਇ¤ਕ ਘੁ¤ਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਰ¤ਖਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇ¤ਕ ਸ¤ਪ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇ¤ਕ ਦਿਨ ਸ¤ਪ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਘੁ¤ਗੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ। ਕੁਝ ਫਾਸਲੇ ’ਤੇ ਇ¤ਕ ਹੋਰ ਦਰ¤ਖਤ ’ਤੇ ਇ¤ਕ ਕਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਘੁ¤ਗੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਡੇ ਚ¤ਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਇ¤ਕ-ਦੋ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਘੁ¤ਗੀ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕ ਚੁ¤ਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੁ¤ਗੀ ਕਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੁਖ ਨਾ ਮਾਣ ਸਕੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ। ਇ¤ਕ ਵਾਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਗੁੰਮ-ਸੁੰਮ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸ¤ਪ ਨੇ ਪੁ¤ਛਿਆ, ‘‘ਕੀ ਗ¤ਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਲ¤ਗ ਰਹੀ ਹੈਂ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁ¤ਲ੍ਹ ਕੇ ਦ¤ਸ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗਾ।’’ ਘੁ¤ਗੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਸ¤ਪ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿ¤ਤੀ। ਅਗਲੀ ਸ਼ਾਮ ਕਾਂ ਜਦੋਂ ਲੰਮੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ‘ਚ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇ¤ਕ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸ¤ਪ ਉਸ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸ¤ਪ ਨੇ ਕਾਂ ਦਾ ਇ¤ਕ ਅੰਡਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿ¤ਚ ਫੜ ਰ¤ਖਿਆ ਸੀ। ਡਰ ਨਾਲ ਕਾਂ ਦੇ ਬ¤ਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੁ¤ਕੇ ਪਏ ਸਨ। ਕਾਂ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਅ¤ਜ ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਰ¤ਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ। ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅ¤ਖਾਂ ਅ¤ਗੇ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹੇ ਨਾਗ ਦੇਵਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਬ¤ਚੇ ਖਾਣ ਆਏ ਹੋ।’’ ਸ¤ਪ ਨੇ ਕਾਂ ਦਾ ਅੰਡਾ ਆਲ੍ਹਣੇ ’ਚ ਰ¤ਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬ¤ਚਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗਿੜਗਿੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਂ। ਉਸ ਘੁ¤ਗੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਬ¤ਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਗਲ ਚੁ¤ਕਿਆ ਹੈਂ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿ¤ਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ? ਸਭ ’ਚ ਇ¤ਕੋ ਜਿਹੀ ਜਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹ¤ਕ ਹੈ।’’ ਸ¤ਪ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਿਕਲਦੀ ਦੇਖ ਕਾਂ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਰਤੂਤ ਲਈ ਸ¤ਪ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਅ¤ਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ। ਘੁ¤ਗੀ ਨੇ ਸ¤ਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ।

Scroll To Top